LuizenOpsporingsTeam.

 

Hoofdluis steekt,ook op onze school,regelmatig de kop op. Het is vooral een bedreiging voor de omgeving vanwege het besmettingsgevaar. Zowel de ouders als de school dragen verantwoordelijkheid met betrekking tot het voorkomen van hoofdluis. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk indien het probleem gezamenlijk wordt aangepakt.

 

Ter ondersteuning van die gezamenlijke verantwoordelijkheid, is het Luizen Opsporing Team [LOT]  in 2005 opgericht. Deze ouderwerkgroep draagt  zorg voor de uitvoering van de hoofdluiscontrole en voorlichting aan andere ouders. De GGD biedt hierin aanvullende mogelijkheden.

 

Het LOT bestaat uit een groep vrijwilligers en 2 coördinatoren. Zij zijn het aanspreekpunt voor zowel de school als de ouders van de kinderen.

 

Uitgebreide informatie staat beschreven in het hoofdluisprotocol.
Zie ook luis-folder