Ouderraad

In de ouderraad van de school zitten ouders die de school vooral in praktische zin helpen en ondersteunen. Iedereen die kinderen op school heeft kan lid worden van deze raad. De ouderraad verleent medewerking aan en ondersteuning bij binnen- en buitenschoolse activiteiten en fungeert als klankbord voor de directeur en het team.

Wie zitten er in de ouderraad?

Teamleden:

  • Marten Hazenberg, voorzitter
  • Mark Pot, teamlid 

Ouders:                                                

  • Martin Bomert
  • Esther Bonnema                                       
  • Geert Martijn Buijs                                      
  • Teddy ten Have                                          
  • Jannie IJbema                                            
  • Jinke Jongsma                                           
  • Wieteke van der Veen

 
email: or.debron@pentaprimair.nl
 
Huishoudelijk reglement ouderraad